Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine – Grilă de
autoevaluare

Nivelurile cursurilor predate de către formatorii noştri sunt în concordanţă cu normele europene în domeniu. Click pe butonul de download pentru a studia în detaliu acest cadru.